Smart Office logo

 

smoffice

 

 

SmartOFFICE je krovna aplikacija sustava SmartRješenja. Moćna aplikacija za centralni sustav Vaših podataka omogućava Vam definiranje vrlo velikog broja različitih opcija, definiranja arikala u ponudi, adresara kupaca i dobavljača, izrade svih potrebnih dokumenata, komunikaciju s centralnom bazom podataka, definiranje ovlasti rada, kao i znatan broj različitih pregleda, grafičkih rezultata poslovanja i izvještaja koji će Vam pomoći u donošenju kvalitetnih poslovnih odluka u najbržem mogućem vremenu.

Koristeći SmartOffice u mogućnosti ste pratiti realizaciju po svim mogućim parametrima, kupcima pa čak i definirati vlastiti loyality program s različitim cijenama ovisno o kupcima.