Započnite poslovanje na ispravan način!

POREZOM NA DODANU VRIJEDNOST oporezuje se razlika kupovne i prodajne cijene pri čemu poreznu osnovicu čini dodana vrijednost. Opća stopa PDV-a u Hrvatskoj od 01. ožujka 2012. iznosi 25%, dok se za određene proizvode i usluge primjenjuju niže stope od 13% i 5%.

Poreznu osnovicu POREZA NA DOBIT čini razlika između prihoda i rashoda utvrđenih prema računovodstvenim propisima. Od 2000. godine stopa po kojoj se oporezuje dobit u RH je 20%. Obveznici tijekom godine plaćaju predujmove poreza na dobit koji se utvrđuju na osnovi porezne prijave za prethodnu godinu.

POREZ NA DOHODAK je porezni oblik koji se odnosi na dohodak fizičkih osoba. Oporezivim dohotkom smatra se ukupni neto dohodak – troškovi koji se smatraju potrebnim za ostvarenje dohotka prihvaćaju se i tretiraju kao odbitne stavke. Tim se porezom oporezuje dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja te dohodak od nesamostalnog rada. Od 01. ožujka 2012. primjenjuju se novi porezni razredi odnosno porezni pragovi primjene stopa poreza od 24% i 36%.

Osiguravamo usluge poreznog savjetovanja kako bi pravovremeno bili informirani o tome koliko platiti porez i koji nas novi zakoni i propisi iz tog područja očekuju!